Shahpura House
Address :
SHAHPURA HOUSE,
Bani Park, jaipur
Rajasthan – 302016
India
Telephone :
+91 -141- 2202293/ 2203069
Facsimile :
+91 -141- 2201494
Email :
 
Central reservation
Address :
Central reservation,
Bani Park, jaipur
Rajasthan – 302016
India
Telephone :
+91- 141- 2203392/ 4089100
Facsimile :
+91 -141- 2201494
Email :
Skype Id:
sales.shahpurahouse